November Bruis

ADHD? ADD? Dyslextie? Autisme? Weet je het wel zeker?

Er is iets met je kind, maar wat?
Herkenbaar? Nieuwsgierig?

Kom naar de informatieavond  op 15 november in Roosendaal, Langdonk 5
Start om 19.45 uur.

Meld je aan op info@brain-care.nl

De informatieavond is gratis

“Maak het leren voor je kind weer een feest”

Clean Jump: Stap voor stap een sprong naar Gezond Vitaal en Fit!

De Clean Jump is een samenwerkingsverband van Plan-C en BrainCare. Met een uitgebalanceerd programma van de Clean Jump bieden wij in 6 weken een totaal en zeer persoonlijke stappenplan aan; een houvast aan voor cliënten in de strijd tegen overgewicht.

Wij zijn niet van de dominantie van de schema’s en ingewikkelde recepten, of de allesoverheersende weegschaal. Het liefst motiveren, inspireren en vooral leren we de cliënten zelf de regie over hun eigen gezondheid in handen te nemen. Gewichtsproblematiek is een belangrijke factor in belemmering naar meer vitaliteit, het heeft bijna altijd een meerdimensionale oorzaak. Het is een optelsom van verschillende factoren. De meest voorkomende factoren zijn:

  • Onvoldoende vaardigheid om te komen tot een blijvende gedragsverandering
  • Onderliggende insuline resistentie (pre diabetes)
  • Onvermogen van het lichaam om vet als bandstof in te zetten
  • Verkeerd of eenzijdig bewegingspatroon
  • Tekort aan vitamines en mineralen

In de Clean Jump pakken wij deze oorzaken aan, de interventies bestaan uit verschillende componenten en zijn “Evidence Based “.

Kosten: € 675,-

Lees het artikel over Clean Jump
Bekijk hier het programma

Ons ‘tweede’ brein

screen-shot-2015-03-19-at-01-36-09Het netwerk van neuronen dat onze darmwand bekleedt is zo uitgebreid dat wetenschappers het ‘tweede’ brein als bijnaam zijn gaan gebruiken. De echte naam van het netwerk van neuronen in ons darmkanaal is het enterische zenuwstelsel dat loopt van de slokdarm tot de anus. Het enterische zenuwstelsel heeft het vermogen om zonder input van het centrale zenuwstelsel te functioneren, echter beide zenuwstelsels staan met elkaar in verbinding. De communicatie tussen darmen en hersenen vindt onbewust, voortdurend en tweezijdig plaats; zowel de hersenen sturen signalen naar de darmen die op hun beurt signalen naar de hersenen sturen. Lees meer

Wat zegt jouw bloed over jouw gezondheid?

landscapeObjectief meten en op basis daarvan een uniek programma opzetten is één van de uitgangspunten van Braincare. Naast het QEEG wordt vanaf februari 2015 ook microscopisch bloedonderzoek ingezet om het individuele programma te optimaliseren en nog effectiever te werk te gaan. Lees meer

Zet de tv maar uit!

screen-shot-2015-01-20-at-10-58-15-pmDe televisie, computers en telefoons, allemaal oefenen ze een enorme aantrekkingskracht uit op ons en onze kinderen, een kracht die bijna niet te weerstaan is. Wat de toenemende blootstelling aan deze schermen, en vooral social media doet met ons en de nog ontwikkelende breinen van kinderen en jongeren is een onderwerp dat de laatste tijd flink ter discussie staat en waarover uiteenlopende meningen gelden. Maar, als we de hersenen in dezen buiten beschouwing laten, wat zijn dan de gevolgen van de steeds maar toenemende tijd die we achter een scherm doorbrengen? Lees meer

Van groep 8 naar de brugklas, een stap die nog vele malen groter is met ADHD

screen-shot-2014-11-17-at-2-13-03-pmHet begin van een nieuw schooljaar is voor kinderen die van basisschool naar voorgezet onderwijs doorstromen een grote en spannende stap. Deze stap gaat gepaard met tal van veranderingen. De structuur van een lesdag is compleet anders, iedere 50 min, uur of 1,5 uur een ander vak, voor ieder vak een andere leraar, lokaal en boeken en bovendien op verschillende dagen een ander aantal uren. Lees meer

Het voortgezet onderwijs in het licht van een kind met aandachts- en concentratieproblemen

kidsschoolDat ADHD een cluster van symptomen is en het niet gaat om een syndroom, is bekend. Echter, zijn de problemen en klachten, die deze groep kinderen heeft, reëel en hebben deze een behoorlijk grote invloed op hun beleving van en ervaringen op school. Kinderen met ADHD en autisme, die het voortgezet onderwijs inmiddels achter de rug hebben, kijken hier vaak met dubbele gevoelens op terug. Lees meer

ADHD fictie of werkelijkheid

blog-08‘Psychiater geeft op sterfbed toe dat ADHD een verzonnen ‘ziekte’ is’ luidde de kop van een het artikel dat in september 2013 op gewoon nieuws verscheen. Begin dit jaar verscheen op de site van het GGZ het artikel: ‘Amerikaanse neuroloog trekt conclusie: ‘ADHD bestaat niet’. Geen aandoening maar een reeks symptomen.’ Lees meer

Het placebo-effect: meer dan alleen een placebo

placeboHet placebo-effect is een veel gebruikt woord in de wetenschappelijke literatuur en populaire media. Het is een woord dat regelmatig samen met neurofeedback of ADHD in de media wordt vermeld. Zo verscheen op 20 maart 2014, het volgende artikel op nu.nl: ‘Placebo even effectief als neurofeedback bij ADHD’. Lees meer