Dat verklaart het.. Mijn kind is een beelddenker!

Beelddenken.1Iedereen is tijdens de eerste levensjaren een beelddenker. Zo zijn we geboren, we nemen als baby alles zintuigelijk waar zonder dat woorden hieraan te pas komen. Jonge kinderen communiceren met ouders en elkaar zonder taal. Tijdens de eerste levensjaren leren kinderen door blootstelling aan taal, het zogenoemde taaldenken aan; luisteren, praten en het in woorden uitdrukken van hun gedachten en emoties. Het beelddenken is dus een aangeboren manier van denken, terwijl het taaldenken aangeleerd is.

Tijdens de kleutertijd ontwikkelen kinderen een voorkeur voor of beelddenken of taaldenken en dit bepaalt niet alleen hoe zij informatie binnenkrijgen, maar ook hoe ze deze informatie verwerken. In groep 1 en 2 wordt er uitgegaan van beide manieren van informatieverwerving en verwerking, echter in groep 3 wordt de overstap van beelddenken naar taaldenken definitief gemaakt. Kinderen die zich het taaldenken toe leren passen doen het goed op school, terwijl beelddenkers juist problemen ervaren. Beelddenkers denken in beelden, niet in taal, overzien het geheel, niet de details, leren visueel en niet auditief, veelal kenmerken die erg op de kenmerken van dyslexie lijken. De manier van lesgeven is bij beelddenkers dus het grote probleem en niet de lesstof!

In een klas zitten al snel 1 of 2 leerlingen die beelddenkers zijn, zij komen in het huidige onderwijs vaak niet goed mee zonder dat er een onderliggende reden kan worden gevonden en deze leerlingen worden daarom dikwijls (onnodig) gediagnostiseerd met AD(H)D, dyslexie of autisme.

Herken jij jouw kind in deze beschrijving of onderstaande kenmerken? Heb je ervaring hiermee, vragen of bezorgdheden? Deel dit alsjeblieft in een comment. Ik ben hier heel benieuwd naar! Juist omdat deze kinderen vaak verkeerd gediagnostiseerd worden.

Let op! Veel kenmerken komen voor bij beelddenkers, maar omgekeerd kun je niet stellen dat iemand alle kenmerken heeft wanneer het een beelddenker is. Vele beelddenkers die een voorkeur hebben voor visueel denken, hebben een perfect gevoel voor taal. Echter een deel heeft dit niet en deze groep heeft vaak problemen met lees- en/of spellingproblemen.

In het algemeen kan je zeggen dat beelddenkers

 • een trage, afwezige indruk maken
 • moeite met regels hebben
 • met weinig begrijpbare taal vertellen
 • kinderlijk overkomen
 • moeite met rechts en links hebben
 • wisselende prestaties hebben
 • inzicht hebben op bepaalde momenten, maar op andere momenten ook weer niet.

Peuters/kleuters

 • komen laat tot spreken
 • vertonen vaak driftbuien, vooral wanneer ze gestoord worden in hun spel
 • hebben problemen bij het automatiseren van motorische vaardigheden
 • hebben een vertraagde of versnelde reactie op dingen die gezegd worden
 • hebben een voorkeur opgebouwd voor intensieve spelactiviteiten

Basisschoolleerlingen

 • hebben taalachterstand opgebouwd
 • vertellen met weinig woorden
 • kunnen hun gedachten heel moeilijk verwoorden
 • hebben moeite met opvolgen van instructies
 • nemen informatie letterlijk op
 • hebben een ZWAKKE CONCENTRATIE
 • dromen vaak weg in hun eigen verhaal/beeld
 • kunnen problemen niet goed analyseren

Pubers

 • Het beelddenken krijgt een extra accent: “leerproblemen komen opnieuw naar voren”
 • blijven kinderlijk gedrag vertonen
 • begrijpen een gegeven opdracht niet of het wordt zelfs vergeten
 • hebben CONCENTRATIEPROBLEMEN
 • hebben een belabberd handschrift
 • vertonen oriëntatie fouten in hun dictee
 • hebben tegenzin in het maken van een opstel
 • hebben faalangst
 • hebben MOEITE MET PLANNEN EN ORGANISEREN
 • hebben een zwak tekstbegrip

Vertoont jouw kind ook CONCENTRATIEPROBLEMEN of heeft hij/zij MOEITE MET PLANNEN EN ORGANISEREN? Dan zou beelddenken hier best de oorzaak van kunnen zijn als jij jouw kind herkend in bovenstaande kenmerken.. En dit is waar wij jouw kind kunnen helpen!!

Ben jij benieuwd hoe?

Kom naar een van GRATIS lezingen op 23 September 2015 in Etten-Leur of 25 September 2015 in Bergen op Zoom. Hier leer je als ouder over beelddenken, AD(H)D en dyslexie, maar vooral over de stappen die JIJ als ouder kunt zetten voor een lief kind dat lekker in zijn/haar vel zit en geen problemen meer heeft op school.

Ook kun je meer lezen over beelddenken en 6 tips voor ouders met beelddenkende kinderen in het e-book van kinder- en jeugd psychologe Mirjam de Nijs van You & Me psychologie: ‘Beelddenken? Nooit aan gedacht!’.

Bronvermelding

Beelddenken, Marion van de Coolwijk

Stichting Beelddenken: http://www.stichtingbeelddenken.nl