Hersenmeting

Kwantitatieve elektro-encefalogram (QEEG)

Tijdens een QEEG-meting oftewel hersenmeting, wordt de hersenactiviteit gemeten.

Tijdens de hersenmeting zijn er een aantal elektroden op het hoofd geplakt. Allereerst wordt de hoofdhuid schoongemaakt m.b.v. een speciale scrubgel waarna de elektroden met een gel die zorgt voor goede geleiding op de hoofdhuid wordt aangebracht. Tijdens de meting moeten er een aantal korte taken uitgericht worden om het functioneren van het brein inzichtelijk te maken. De hersenactiviteit wordt gemeten tijdens deze taken en dit geeft inzicht in de informatieverwerking tussen verschillende hersengebieden. Het QEEG geeft tevens informatie over zowel de aard als plaats van een afwijkende activiteit.

Een QEEG geeft informatie over de actuele toestand van de hersenen, wat ons inzicht geeft in het functioneren van het brein. Een optimaal functionerend brein vertoond een andere hersenactiviteit dan een brein dat afwijkend functioneert. Afwijkende hersenactiviteit hangt vaak samen met het ervaren van bepaalde klachten.

Met behulp van een QEEG kan objectief beoordeeld worden of psychische ervaren klachten overeenkomen met de hersenactiviteit. Hierdoor kunnen klachten en ziektebeelden zoals depressie, stress, burn-out, angststoornissen, migraine, slecht slapen, leerstoornissen, aandachts- en concentratie problemen sneller inzichtelijk gemaakt worden en kan de behandelkeuze gerichter worden onderbouwd.