November Bruis

ADHD? ADD? Dyslextie? Autisme? Weet je het wel zeker?

Er is iets met je kind, maar wat?
Herkenbaar? Nieuwsgierig?

Kom naar de informatieavond  op 15 november in Roosendaal, Langdonk 5
Start om 19.45 uur.

Meld je aan op info@brain-care.nl

De informatieavond is gratis

“Maak het leren voor je kind weer een feest”